امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

نمونه کارها
Z I A E I Photography
طراحی و توسعه وب
Persian IDC
طراحی و توسعه وب
Yara Productions
طراحی و توسعه وب
لیدولند
طراحی و توسعه وب
Mim Production
طراحی و توسعه وب
موسسه فرهنگی و هنری عمارت پلاک ۸۵
طراحی و توسعه وب, کافه و رستوران
شرکت گردشگری فارس
طراحی و توسعه وب, گردشگری
موسسه فرهنگی هنری دژآوا
طراحی و توسعه وب
امیر حسین اویسی
طراحی و توسعه وب
گردشگری توقشم
طراحی و توسعه وب, گردشگری
توقشم
طراحی و توسعه وب, گردشگری