امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

تماس با من
  • تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۸۹۵۶
  • ایران: ۵۴۵۷ ۳۸۹ ۰۹۳۹
  • آلمان: ۶۸۵۶۸۸۸ ۱۵۲۳ ۴۹+
  • لهستان: ۱۰۸ ۵۶۴ ۵۱۵ ۴۸+
  • ایمیل: amirabbas@bashash.ir
  • جیمیل: a.bashash@gmail.com
فرم تماس