امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:امیر عباس بشاش

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ گزارش یک برند به روایت محمود محمدیان – هتل بین‌المللی خلیج فارس

در سفر به بندر عباس برای سخنرانی، هتل بین‌المللی خلیج فارس و مدیری به نام آقای بشاش مرا تحت تأثیر قرار دادند.

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ وظیفه دولت در هتلداری جذب گردشگر است نه قیمت گذاری

“امیر عباس بشاش، جوانترین مدیر هتل در ایران، انتقاداتی به دولت در باب قیمت‌گذاری ارائه کرد”