امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:کشور لهستان

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ پیوستن به تیم گردشگری فارس تراول

معرفی پلتفرم گردشگری آنلاین و نمایندگی اروپایی در صنعت گردشگری ایران