امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:نیروی انسانی هتل

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ گزارش یک برند به روایت محمود محمدیان – هتل بین‌المللی خلیج فارس

در سفر به بندر عباس برای سخنرانی، هتل بین‌المللی خلیج فارس و مدیری به نام آقای بشاش مرا تحت تأثیر قرار دادند.