امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:حمل و نقل گردشگری

۴ مرداد ۱۳۹۸ شناخت ارکان صنعت گردشگری

هر صنعتی ارکان شناخته شده ای دارد ; یعنی کارخانه ای که کالایش , مشتریانش , نیروی انسانی اش , ماشین آلاتش و خیلی چیزهای دیگ آن مشخص شده و کمیت و کیفیت آن قابل اندازه گیری است.