امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:بِد باگ در اتاق هتل

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ هرگز مرتکب این اشتباهات در اتاق هتل نشوید

آنچه می‌خوانید: اگر چیزی را شکستید یا خراب کردید، حتماً در اولین فرصت به مسئولان هتل اطلاع دهید. حوادث اتفاق…