امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:امنیت پرواز

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ حمل و نقل در صنعت گردشگری

حمل و نقل در صنعت گردشگری: جلب گردشگران با ایجاد شرایط مناسب و انتخابی سریع و امن برای سفر.