امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

دسته نمونه کارها: کافه و رستوران

موسسه فرهنگی و هنری عمارت پلاک ۸۵
طراحی و توسعه وب, کافه و رستوران