امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:سطح و نحوه ارائه خدمات هتل

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ افشاگری در خصوص انتخاب برترین‌های همایش گردشگری

امیرعباس بشاش، مدیر جوان عرصه هتلداری کشور، درباره پیشنهاد پرداخت مبالغی برای کسب نشان “هتل برتر” صحبت می‌کند و اهمیت این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.