امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:امیرعباس بشاش

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ افشاگری در خصوص انتخاب برترین‌های همایش گردشگری

امیرعباس بشاش، مدیر جوان عرصه هتلداری کشور، درباره پیشنهاد پرداخت مبالغی برای کسب نشان “هتل برتر” صحبت می‌کند و اهمیت این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.