انواع هتل ها بر اساس تعداد ستاره
تاریخچه هتلداری
حمل و نقل در صنعت گردشگری
طبقه بندی هتل و انواع آن
تاریخچه هتلداری - عصر طلایی هتل ها
شناخت ارکان صنعت گردشگری
مفهوم و تقسیمات هتل
کانال های توزیع خدمات گردشگری