حسابداری در صنعت هتلداری و اصولا در هر سازمان و مجموعه اقتصادی از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به کمتر کسی پوشیده است. حسابداری در هتل علی‌رغم اینکه به ظاهر هیچگونه ارتباط و تماس مستقیمی با میهمان ندارد ولیکن یکی از ارکان مهم هتل محسوب شده و اگر پیکره اجرایی هتل را به بدن انسان تشبیه کنیم به منزله بخشی از مغز انسان تجلی می‌گردد.
اصولا با حذف این بخش از مدیریت هتل، وضعیت متشنج و کلاف سردرگمی ایجاد خواهد شد که می‌تواند بقای کار هتل را دچار وقفه و مشکل نموده و چه بسا از هم پاشیدگی و تعطیلی واحد را در پی داشته باشد.
در این مقاله آموزشی، مهمترین اصول تخصصی حسابداری در صنعت هتلداری را مرور می‌کنیم.